TOMBRE GRUPPA

Tombre Gruppa er ei familiebedrift som har vore aktivt i fronten av oppdrett av laks i Noreg. Med ei utdatert webside, og ei nyleg oppdatert visuell profil kom dei til meg med ønske om å oppdatere sida si.

Logo og visuell profil er utviklet av Loops.no

Dette prosjektet har bestått av planlegging av foto og tekstinnhald. Og utvikling av sida i seg sjølv i henhold til den visuelle profila dei allereie hadde.

Målet gjennom prosjektet har har vore å vise bedrifta, og få fram fleire av dei positive tinga næringa bidreg med, samt at det er matproduksjon.

Foto: Øystein Grutle Haara

www.tombre.no